Privacyverklaring van Thomson Reuters

Beschikbaar in andere talen: 

中文(简体版)    中文(繁体版)   English    Français    Français(CA)    Deutsch    Italiano    日本語    한국어    Português    Русский    Español    Türk    عربي
   

Ingangsdatum: Juni 2012
Laatst bijgewerkt: 1 januari 2020

Uw privacy en vertrouwen zijn belangrijk voor ons. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Thomson Reuters Holdings Inc. en de Thomson Reuters-bedrijvengroep (we verwijzen hiernaar met de termen 'Thomson Reuters', 'wij', 'ons' of 'onze') uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen in verband met websites, applicaties (met inbegrip van mobiele apps), producten, softwareprogramma's of diensten die een link naar deze Privacyverklaring bevatten (we noemen deze onze 'Diensten').

Deze Privacyverklaring is echter niet van toepassing op:

 • de 'inhoud' die wordt ingevoerd/geüpload en verwerkt, opgeslagen of gehost door onze klanten die onze Diensten gebruiken in verband met hun account bij ons. In dat geval vallen deze persoonsgegevens onder het respectieve privacybeleid van onze klanten;

 • de 'inhoud' die wordt verspreid binnen onze Diensten (met inbegrip van persoonsgegevens in dergelijke inhoud), ook al wordt deze behandeld in onze Privacyverklaring voor informatie-inhoud; of

 • alle websites, applicaties, producten, softwareprogramma's, diensten of inhoudsitems die worden aangeboden door derden of die verwijzen naar een eigen privacyverklaring, -beleid of -kennisgeving.

Belangrijk is dat in bepaalde wetgeving (zoals de AVG) onderscheid wordt gemaakt tussen een 'verwerkingsverantwoordelijke' en een 'verwerker' (of soortgelijke termen). We zijn 'verwerkingsverantwoordelijke' voor deze Diensten, waarbij we beslissingen nemen over hoe persoonsgegevens worden gebruikt in verband met onze Diensten, en we zijn 'verwerker' voor deze Diensten, waarbij we alleen persoonsgegevens gebruiken zoals is toegestaan door onze klanten.

Als we beslissingen nemen over hoe persoonsgegevens worden gebruikt in verband met onze Diensten (in gevallen waarin we optreden als verwerker), zijn we verantwoordelijk voor de verplichtingen van een 'verwerker' onder toepasselijke wetgeving in verband met de verwerking van persoonsgegevens. We gebruiken deze Privacyverklaring en andere kennisgevingen bijvoorbeeld om u informatie te verstrekken over ons gebruik van persoonsgegevens, zoals wettelijk verplicht is. Als we alleen persoonsgegevens gebruiken zoals is toegestaan door onze klanten (in gevallen waarin we als verwerker optreden), zijn onze klanten evenzo verantwoordelijk voor de verplichtingen van een 'verwerkingsverantwoordelijke' onder toepasselijke wetgeving in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Als u onze Diensten gebruikt via een van onze klanten, dient u contact met deze klant op te nemen wanneer u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de naleving van toepasselijke wetgeving.

Voor consumenten in Californië hebben we ook een Aanvullende privacyverklaring voor consumenten in Californië uit hoofde van de CCPA ('Verklaring voor Californië') opgesteld in overeenstemming met de California Consumer Privacy Act van 2018 ('CCPA'). Meer informatie hierover vindt u in de hieronder bijgevoegde Verklaring voor Californië.

In onze aanvullende Privacyverklaring over openbare registers vindt u meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens in onze producten met openbare registers (zoals PeopleMap, Public Records on Westlaw en CLEAR).

Wie we zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen

Thomson Reuters Holdings Inc. is een onderneming uit Delaware met een vestiging in Metro Center, One Station Place, Stamford, Connecticut 06902, Verenigde Staten. Bovendien bestaat de Thomson Reuters-bedrijvengroep uit tal van rechtspersonen met vestigingen over de hele wereld. Als u op zoek bent naar een specifieke vestiging van Thomson Reuters en de lokale contactgegevens van een vestiging, kunt u hier onze lijst met vestigingen raadplegen.

Eventuele opmerkingen, zorgen, klachten of vragen met betrekking tot onze Privacyverklaring kunt u sturen naar privacy.issues@thomsonreuters.com. U kunt ook schrijven naar:

De wereldwijde General Counsel, Privacy van Thomson Reuters:

General Counsel, Privacy
Thomson Reuters
610 Opperman Drive
Eagan, Minnesota 55123
Verenigde Staten

De Data Protection Officer van Thomson Reuters in de EU/EER:

Data Protection Officer
Thomson Reuters
30 South Colonnade-Canary Wharf
Londen E14 5EP, Verenigd Koninkrijk

Zoals hierboven is vermeld, als u onze Diensten gebruikt via een van onze klanten, dient u contact met die klant op te nemen bij problemen of vragen in verband met privacy.

Door ons verzamelde gegevens

Welk type persoonsgegevens we verzamelen hangt af van hoe u specifiek met ons interageert en welke Diensten u gebruikt. Over het algemeen verzamelen we de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Contactgegevens, zoals naam, alias, adres, telefoonnummer, gebruikers-ID voor sociale media, e-mailadres en soortgelijke contactgegevens.

 • Organisatie- en contactgegevens, zoals uw werkgever of organisaties waarvan u lid bent, informatie over uw collega's of personen binnen uw organisatie, uw status bij een organisatie en soortgelijke gegevens.

 • Accountgegevens, zoals beveiligingsgegevens (met inbegrip van gebruikersnamen en wachtwoorden, authenticatiemethoden en rollen), servicegegevens (met inbegrip van aankoopgeschiedenis en accountprofielen), factureringsgegevens (met inbegrip van betalings-, verzend- en factuurgegevens) en soortgelijke gegevens.

 • Gebruikersinhoud, zoals inhoud van berichten, suggesties, vragen, opmerkingen, feedback en andere informatie die u ons toestuurt, die u aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, of die u op onze Diensten plaatst (met inbegrip van informatie in meldingen, mappen, notities en gedeelde inhoud) en soortgelijke gegevens.

 • Apparaat- en browsergegevens, zoals netwerk- en verbindingsgegevens (met inbegrip van ISP- [Internet Service Provider] en IP-adressen [Internet Protocol]), apparaat- en browser-ID's en -gegevens (met inbegrip van apparaat-, applicatie- of browsertype, versie en type van invoegtoepassingen, besturingssysteem, gebruikersagent, taal- en tijdzone-instellingen en andere technische gegevens), advertentie-ID's, cookie-ID's en -gegevens, en soortgelijke gegevens.

 • Gebruiksgegevens en browsegeschiedenis, zoals gebruiksstatistieken (met inbegrip van gebruikssnelheden, technische fouten, diagnoserapporten, instellingsvoorkeuren, back-upgegevens, API-aanroepen en andere logbestanden), interacties met inhoud (met inbegrip van zoekopdrachten, weergaven, downloads, afdrukken, shares, streams en weergave- of afspeelgegevens), en surfgeschiedenis van gebruikers (met inbegrip van klikstromen en paginanavigatie, URL's, tijdstempels, bekeken of opgezochte inhoud, responstijden van pagina's, interactiegegevens voor pagina's [zoals scrollen, klikken en muisbewegingen] en downloadfouten), interacties met advertenties (met inbegrip van wanneer en hoe u interageert met marketing- en advertentiemateriaal, klikpercentages, aankopen of vervolgstappen die u mogelijk neemt na het zien van een advertentie, en marketingvoorkeuren) en soortgelijke gegevens.

 • Locatiegegevens, zoals de locatie van uw apparaat, uw huishouden en soortgelijke locatiegegevens.

 • Demografische gegevens, zoals land, voorkeurstaal, leeftijd en geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht, fysieke kenmerken, financiële status en statistische gegevens van uzelf of uw huishouden/gezin, militaire status en soortgelijke gegevens.

 • Uw beeltenis, zoals foto's, video's, spraakopnamen en andere soortgelijke gegevens.

 • Identiteitsgegevens, zoals door de overheid afgegeven identificatiegegevens, belasting-ID's, burgerservicenummers, andere door de overheid afgegeven identificerende elementen, en soortgelijke gegevens.

 • Financiële gegevens, zoals factuuradres, creditcardgegevens, contactgegevens voor facturering, en soortgelijke gegevens.

 • Inhoud voor sociale media en online-inhoud, zoals informatie op sociale media en in onlineprofielen, onlineberichten en soortgelijke gegevens.

 • Carrière-, opleidings- en werkgerelateerde gegevens, zoals werkvoorkeuren of -interesses, werkprestaties en -geschiedenis, salarisgeschiedenis, status als veteraan, staatsburgerschap, immigratiestatus, demografische gegevens, informatie over handicap, sollicitatiegegevens, informatie over beroepslicenties en gerelateerde nalevingsactiviteiten, accreditaties en andere onderscheidingen, opleidingsgeschiedenis (met inbegrip van bezochte onderwijsinstellingen, academische diploma's of studiegebieden, academische prestaties en classificaties) en soortgelijke gegevens.

Gegevensbronnen

We verzamelen als volgt persoonsgegevens over u rechtstreeks, via bepaalde derden (zoals uw werkgever of de abonnee die toegang verleent tot onze Diensten) of via andere bronnen (zoals openbaar beschikbare bronnen):

U verstrekt ons persoonsgegevens wanneer u:

 • zoekt naar onze Diensten, u hierop abonneert of deze aanschaft;

 • onze Diensten gebruikt of anderszins met ons interageert;

 • een profiel of account bij ons opent of onderhoudt;

 • inhoud, producten of diensten van derden die een relatie met ons hebben, aanschaft, gebruikt of anderszins hiermee interageert;

 • gebruikersinhoud maakt, plaatst of indient op onze Diensten;

 • u registreert voor of deelneemt aan een van onze evenementen of locaties;

 • verzoekt om informatie of u hiervoor registreert;

 • via telefoon, e-mail, chat, persoonlijk of anderszins met ons communiceert;

 • een vragenlijst, enquête, supportticket of ander informatieaanvraagformulier invult;

 • interesse toont om met ons samen te werken of bij ons te solliciteren.

We verzamelen persoonsgegevens automatisch wanneer u:

 • zoekt naar onze Diensten, hiermee interageert of deze gebruikt (waaronder via een apparaat);

 • inhoud van ons opent, gebruikt of downloadt;

 • e-mails opent of op links in e-mails of advertenties van ons klikt;

 • anderszins met ons interageert of communiceert (bijvoorbeeld wanneer u een van onze evenementen of locaties bezoekt, wanneer u om ondersteuning verzoekt of ons informatie stuurt of wanneer u reageert of een bijdrage plaatst in onze accounts voor sociale media).

We verzamelen ook persoonsgegevens over u via derden, zoals:

 • uw organisatie en andere instellingen waarmee u een relatie hebt en die persoonsgegevens over u verstrekken of publiceren, zoals onze klanten wanneer ze toegang tot onze Diensten voor u regelen of andere organisaties wanneer ze via onze Diensten gebruikersinhoud met mogelijk uw persoonsgegevens maken, plaatsen of indienen;

 • beroeps- of brancheorganisaties en certificerings-/licentiebureaus die persoonsgegevens over u verstrekken of publiceren;

 • derden en gelieerde partijen die onze Diensten doorverkopen of hierin zijn geïntegreerd;

 • dienstverleners en zakenpartners die met ons samenwerken in verband met onze Diensten en die we mogelijk inschakelen om bepaalde inhoud, producten of diensten te leveren of om uw ervaring te verbeteren;

 • marketing, genereren van verkoop, en werving van zakenpartners;

 • kredietbureaus en andere soortgelijke instellingen;

 • overheidsinstanties en andere organisaties die openbare registers vrijgeven of publiceren;

 • andere openbaar of algemeen beschikbare bronnen, zoals websites voor sociale media, openbare en onlinewebsites, open databases en gegevens in het publieke domein.

Hoe we gegevens gebruiken

Dit gedeelte bevat details over de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens gebruiken, alsmede de verschillende wettelijke gronden voor de verwerking van die persoonsgegevens.

Rechtsgrondslag

Ten eerste dienen we volgens bepaalde wetgeving uit te leggen op welke rechtsgrondslag we uw persoonsgegevens verwerken. Met betrekking tot deze wetgeving verwerken we persoonsgegevens over u voor een of meer van de volgende grondslagen:

 • Uitvoering van een contract. In gevallen waarin de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract.

 • Gerechtvaardigde belangen. In gevallen waarin de verwerking noodzakelijk is voor gerechtvaardigde belangen van ons of derden, behalve wanneer dergelijke belangen ondergeschikt zijn aan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden waarbij persoonsgegevens dienen te worden beschermd.

 • Uw toestemming. In gevallen waarin u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden, zoals de levering van onze Diensten en andere items waarom u hebt verzocht.

 • Naleving van de wetgeving. In gevallen waarin gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.

Verwerking van persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens in verband met onze Diensten en voor andere zakelijke doeleinden, met inbegrip van:

 • verstrekking, levering, analyse en beheer van onze Diensten (bijvoorbeeld om een contract uit te voeren);

 • interne onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden voor nieuwe inhoud, producten en diensten en het verbeteren, testen en uitbreiden van de voorzieningen en functies van onze huidige Diensten;

 • verwerking van transacties in verband met onze Diensten en beheer van accounts of profielen van u of uw organisatie (met inbegrip van registraties, abonnementen, aankopen, factureringsgebeurtenissen, berekeningen van royalty's, en betalingen);

 • personalisatie en aanbeveling van onze Diensten en andere aanbiedingen;

 • contact en communicatie met u in verband met onze Diensten of andere meldingen, programma's, evenementen of updates waarvoor u zich mogelijk hebt geregistreerd;

 • toezending van aanbiedingen, advertenties en marketingmateriaal, met inbegrip van gepersonaliseerde advertenties;

 • gedrag jegens en communicatie met u inzake wervings- en personeelsbeheer;

 • naleving van uw instructies of vervulling van andere, gespecificeerde doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven;

 • detectie en preventie van fraude en misbruik om de veiligheid en bescherming van alle klanten en anderen te waarborgen, alsmede de identificatie en verificatie van uw toegang tot onze Diensten voordat we u bepaalde gegevens verstrekken;

 • uitoefening van onze rechten en bescherming van de rechten en/of eigendommen van ons en anderen, met inbegrip van acties tegen personen die onze Diensten willen schenden of misbruiken;

 • naleving van de wetgeving en onze wettelijke verplichtingen om bijvoorbeeld te reageren op een verzoek of vonnis van een rechtbank, toezichthouder of autoriteit en om onze contractuele verplichtingen jegens onze klanten na te komen wanneer ze toegang tot onze Diensten voor u regelen;

 • verkoop, fusie, overname of andere vervreemding van ons bedrijf (bijvoorbeeld in verband met een faillissement of een soortgelijke procedure).

Hoe we gegevens delen

We delen persoonsgegevens voor de doeleinden in deze Privacyverklaring en met de volgende categorieën ontvangers:

 • De Thomson Reuters-bedrijvengroep. We kunnen uw persoonsgegevens delen met de onderdelen van de Thomson Reuters-bedrijvengroep.

 • Uw organisatie en contacten. We kunnen uw persoonsgegevens delen met uw organisatie en andere instellingen waarmee u een relatie hebt, om een contract uit te voeren of een andere wettelijke verplichting na te komen, zoals met onze klanten die voor u de toegang tot onze Diensten regelen en ons betalen in verband met uw toegang. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met uw contacten als u in dezelfde organisatie werkt of om de uitwisseling van informatie tussen u en de contacten te vergemakkelijken.

 • Zakenpartners. We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze zakenpartners om gezamenlijk producten of diensten (met inbegrip van deze Diensten) aan te bieden, te verstrekken, te leveren, te analyseren, te beheren, te verbeteren en te personaliseren of om evenementen te organiseren. We kunnen ook bepaalde verzoeken van u of uw organisatie doorgeven aan deze zakelijke dienstverleners.

 • Externe inhoudsaanbieders. We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze externe inhoudsaanbieders om taken namens ons uit te voeren en ons te helpen bij het verstrekken, leveren, analyseren, beheren, verbeteren en personaliseren van inhoud die wordt geleverd als onderdeel van onze Diensten. We kunnen ook bepaalde verzoeken van u of uw organisatie doorgeven aan deze inhoudsaanbieders.

 • Diensten voor sociale media. We kunnen samenwerken met bepaalde externe aanbieders van sociale media om u hun diensten voor sociale netwerken aan te bieden via onze Diensten. Deze diensten voor sociale netwerken kunnen mogelijk gegevens over u verzamelen, met inbegrip van uw activiteiten via onze Diensten. Deze externe diensten voor sociale netwerken kunnen uw vrienden ook op de hoogte stellen, zowel via onze Diensten als via de diensten voor sociale netwerken zelf, dat u een gebruiker van onze Diensten bent of van uw gebruik van onze Diensten, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en hun eigen privacybeleid.

 • Externe dienstverleners. We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze externe dienstverleners om namens ons taken uit te voeren en ons te helpen bij het aanbieden, verstrekken, leveren, analyseren, beheren, verbeteren en personaliseren van onze Diensten. Voorbeelden hiervan zijn dienstverleners die ons helpen bij het uitvoeren, leveren of verbeteren van bepaalde producten en diensten in verband met de levering en werking van onze Diensten, die namens ons technische en/of klantenondersteuning bieden, die applicaties of software ontwikkelen en de kwaliteit controleren, en die tracking- en rapportagefuncties, onderzoek naar demografische gegevens, interesses en gedrag van gebruikers, en andere producten of diensten bieden. Deze externe dienstverleners kunnen ook persoonsgegevens over of via u verzamelen bij het uitvoeren van hun diensten en/of functies via onze Diensten. We kunnen ook bepaalde verzoeken van u of uw organisatie doorgeven aan deze externe dienstverleners.

 • Adverteerders. We kunnen uw persoonsgegevens delen met adverteerders, advertentie-exchanges en marketingbureaus die we inschakelen voor advertentiediensten, voor de levering van advertenties op sommige van onze Diensten en voor hulp bij reclame over ons merk en onze producten en diensten. Deze advertentiediensten kunnen ook advertenties op externe websites richten op basis van cookies of andere gegevens waaruit een eerdere interactie met ons en/of onze Diensten blijkt.

 • Gebruikers. Voor sommige van onze Diensten verzamelen we gegevens uit openbare registers, telefoonboeken, sociale netwerken, marketingenquêtes, zakelijke websites en andere bronnen die ons ter beschikking zijn gesteld om lijsten en profielen te maken die deel uitmaken van onze inhoud in deze Diensten, zoals adressenlijsten van advocaten en juristen. Deze lijsten en profielen worden mogelijk beschikbaar gesteld aan alle gebruikers van deze Diensten. Zoals hierboven is beschreven, kunnen we uw persoonsgegevens ook delen met andere gebruikers die een contact van u zijn als u in dezelfde organisatie werkt of om de uitwisseling van informatie tussen u en de contacten te vergemakkelijken. Als u bovendien ervoor kiest om uw persoonsgegevens op te nemen in beoordelingen, opmerkingen of andere bijdragen die u maakt, kunnen deze persoonsgegevens worden getoond aan andere gebruikers als onderdeel van uw bericht.

 • In het geval van een fusie, verkoop of zeggenschapswijziging. We kunnen deze Privacyverklaring en uw persoonsgegevens overdragen aan een externe entiteit die ons overneemt of met ons fuseert als onderdeel van een fusie, overname, verkoop of andere zeggenschapswijziging (zoals het resultaat van een faillissement).

 • Overige openbaarmakingen. We kunnen uw persoonsgegevens aan derden bekendmaken als we redelijkerwijs van mening zijn dat de vrijgave van deze gegevens nuttig of redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving, om te voldoen aan of te reageren op een juridisch proces of een verzoek van wetshandhavingsinstanties, om onze algemene voorwaarden of andere rechten te handhaven (met inbegrip van onderzoek naar mogelijke schendingen van onze rechten), om fraude of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of aan te pakken, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Thomson Reuters, onze gebruikers of het publiek te waarborgen.

Locatie van gegevens

Thomson Reuters Holdings Inc. is gevestigd in de Verenigde Staten en de verwante instellingen binnen de Thomson Reuters-bedrijvengroep bevinden zich over de hele wereld. Tijdens uw gebruik van onze Diensten en uw interacties met ons kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen buiten uw eigen land en worden opgeslagen in en toegankelijk zijn vanuit meerdere landen.

Wanneer we persoonsgegevens overdragen naar andere jurisdicties, zorgen we ervoor dat de gegevens worden overgedragen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en zoals toegestaan volgens toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming.

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Rekening houdend met de aard, de reikwijdte, de context en de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens, alsmede de persoonlijke risico's van verschillende waarschijnlijkheid en ernst, hebben we technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen.

Geen enkele verzendmethode via internet of methode voor elektronische opslag is echter 100% veilig. Hoewel we streven naar commercieel aanvaardbare maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens, kunnen we derhalve niet garanderen dat de gegevens absoluut veilig zijn.

Onze beveiligingsprocedures houden ook in dat we u om een identiteitsbewijs kunnen vragen voordat we persoonsgegevens aan u bekendmaken of voordat we uw andere verzoeken in behandeling nemen.

Opslag van gegevens

We slaan persoonsgegevens op in overeenstemming met ons bewaarschema voor bedrijfsregisters, dat per Dienst, bedrijfsfunctie, gegevensklasse en gegevenstype verschilt.

We berekenen bewaartermijnen op basis van en behouden ons het recht voor om persoonsgegevens op te slaan gedurende de perioden die de persoonsgegevens nodig zijn om: (a) te voldoen aan de doeleinden in deze Privacyverklaring, (b) te voldoen aan de tijdlijnen die zijn vastgesteld of worden aanbevolen door toezichthouders, beroepsorganisaties of verenigingen, (c) te voldoen aan toepasselijke wetgeving, wettelijke bewaarplichten en andere wettelijke verplichtingen (met inbegrip van contractuele verplichtingen) en (d) te voldoen aan uw verzoeken.

Privacy van kinderen

Onze Diensten bieden over het algemeen informatieoplossingen en zijn derhalve bedoeld voor professionals en/of personen ouder dan achttien (18) jaar. We richten ons niet op kinderen en verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan dertien (13) jaar. Wanneer iemand persoonsgegevens op onze Diensten bekendmaakt, verklaart die gebruiker ons dat hij of zij ten minste achttien (18) jaar oud is.

Keuzes voor marketing

We leveren advertenties en marketing op verschillende platforms, zoals via onze Diensten of per e-mail, telefoon, sms, direct mail en verschillende onlinekanalen. Onze Diensten en ons marketingmateriaal kunnen ook advertenties van derden en links naar andere websites en applicaties bevatten. Externe advertentiepartners kunnen gegevens over u verzamelen wanneer u interageert met hun inhoud, advertenties of diensten.

U kunt cookies en trackingtools beheren. Meer informatie over hoe u het gebruik van cookies en andere trackingtools door ons en onze partners wilt beheren, vindt u hier in ons beleid voor cookies en op interesse gebaseerde advertenties.

Uw rechten

In bepaalde gevallen kan lokale wetgeving voor gegevensbescherming (zoals de AVG) u rechten met betrekking tot persoonsgegevens bieden als u ingezetene van dat land, die staat of die regio bent (ook als u zich in de EU/EER bevindt). Zoals hierboven is besproken, hebben we ook een Aanvullende privacyverklaring voor consumenten in Californië uit hoofde van de CCPA ('Verklaring voor Californië') opgesteld in overeenstemming met de California Consumer Privacy Act van 2018 ('CCPA'). Meer informatie hierover vindt u in de hieronder bijgevoegde Verklaring voor Californië.

BELANGRIJK: WIJ ZIJN ALLEEN VERPLICHT OM RECHTEN TE RESPECTEREN VOOR ZOVER DEZE RECHTEN AAN U ZIJN TOEGEKEND EN OP U VAN TOEPASSING ZIJN ONDER TOEPASSELIJKE WETGEVING VOOR GEGEVENSBESCHERMING. RAADPLEEG UW LOKALE WETGEVING VOOR GEGEVENSBESCHERMING OM TE BEPALEN WELKE RECHTEN VOOR U BESCHIKBAAR ZIJN EN WANNEER DE TOEGANG TOT DEZE RECHTEN BEPERKT IS.

Over welke rechten beschik ik mogelijk?

Deze rechten verschillen op basis van lokale wetgeving voor gegevensbescherming in uw land, staat of regio, maar kunnen een of meer van de volgende rechten omvatten:

 • Toegang tot persoonsgegevens. U hebt mogelijk het recht om van ons een bevestiging te ontvangen of we uw persoonsgegevens verwerken. Als we dat doen, hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, kunnen we een redelijke vergoeding vragen op basis van administratiekosten voor de eerste of verdere exemplaren van de door u gevraagde persoonsgegevens.

 • Rectificatie. U hebt mogelijk het recht ons te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens over u te rectificeren. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking hebt u mogelijk het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

 • Wissen/verwijdering. U hebt mogelijk het recht om sommige of alle persoonsgegevens over u door ons te laten verwijderen.

 • Beperking van verwerking. U hebt mogelijk het recht om de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door ons te laten beperken. In dergelijke gevallen worden de respectieve gegevens gemarkeerd als beperkt en kunnen deze alleen voor bepaalde doeleinden door ons worden verwerkt.

 • Bezwaar. Mogelijk hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons op grondslagen in verband met uw specifieke situatie. Het is dan mogelijk dat we sommige of al uw persoonsgegevens niet meer mogen verwerken.

 • Overdraagbaarheid van gegevens. U hebt mogelijk het recht om een kopie van de door u verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare indeling en u hebt mogelijk het recht om die persoonsgegevens ongehinderd naar een andere entiteit over te brengen.

 • Intrekking van toestemming. U hebt mogelijk het recht om de door u aan ons verleende toestemming in te trekken wanneer we uitsluitend op uw toestemming vertrouwen om uw persoonsgegevens te verwerken. U kunt ons op een later tijdstip altijd opnieuw toestemming verlenen.

 • Klachtrecht. U hebt mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij een toepasselijke toezichthoudende instantie of andere toezichthouder als u niet tevreden bent met onze antwoorden op uw verzoeken of de manier waarop we uw persoonsgegevens beheren. Als u zich bijvoorbeeld in de EU/EER bevindt, kunt u hier een lijst en meer informatie over autoriteiten voor gegevensbescherming in de EU/EER vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. We raden u aan om eerst contact met ons op te nemen via privacy.issues@thomsonreuters.com zodat we uw zorgen rechtstreeks kunnen aanpakken.

 • Als u een ingezetene van Californië bent, hebt u volgens artikel 1798.83 van het Californische wetboek van strafrecht het recht om informatie te vragen over de openbaarmaking van persoonsgegevens die we over u bekendmaken aan derden ten behoeve van direct marketing door derden.

 • Als u een ingezetene van Nevada bent, hebt u ook bepaalde rechten inzake de verkoop van persoonsgegevens. Ingezetenen van Nevada kunnen aangeven dat hun gegevens in de toekomst niet mogen worden verkocht aan derden zodat deze gegevens in licentie kunnen verstrekken of kunnen doorverkopen, door op de onderstaande link Mijn persoonsgegevens niet verkopen te klikken of een e-mail te sturen naar: privacy.issues@thomsonreuters.com.

Belangrijk is dat deze rechten niet absoluut zijn gegarandeerd. Er zijn diverse uitzonderingen waarbij we mogelijk niet verplicht zijn om aan uw verzoek te voldoen. RAADPLEEG UW LOKALE WETGEVING VOOR GEGEVENSBESCHERMING OM TE BEPALEN OVER WELKE RECHTEN U BESCHIKT EN WELKE UITZONDERINGEN MOGELIJK VAN TOEPASSING ZIJN.

Hoe dien ik een verzoek in?

Via onze portal voor rechten van gegevenssubjecten kunt u een verzoek indienen of uw rechten uitoefenen.

Als u een verzoek indient met betrekking tot onze producten met openbare registers, kunt u onze aanvullende Privacyverklaring voor openbare registers raadplegen voor meer informatie over het indienen van een verzoek of het uitoefenen van uw rechten voor deze producten met openbare registers.

Wanneer u een verzoek indient, vragen we u ons te helpen met het volgende:

 • Vertel ons welk recht u uitoefent: Geef aan welk recht u wilt uitoefenen en op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft (indien iemand anders dan u). Als u namens een andere persoon handelt, dient u dit en uw bevoegdheid om namens deze persoon op te treden duidelijk te vermelden.

 • Vertel ons meer over uw relatie met ons: Laat ons weten wat uw relatie met ons is, bijvoorbeeld dat u bepaalde Diensten van ons gebruikt of dat u een voormalige medewerker bent.

 • Help ons uw identiteit te verifiëren: Zoals hierboven is vermeld, houden onze beveiligingsprocedures ook in dat we u om een identiteitsbewijs kunnen vragen voordat we persoonsgegevens aan u bekendmaken of voordat we uw andere verzoeken in behandeling nemen. Verstrek ons voldoende gegevens om uw identiteit te verifiëren. Als we uw identiteit in eerste instantie niet kunnen verifiëren, kunnen we om aanvullende gegevens verzoeken om het verificatieproces te voltooien. (Deze gegevens kunnen uw foto, een kopie van uw rijbewijs of een ander door de overheid afgegeven identiteitsbewijs en/of een recente factuur voor nutsbedrijven of creditcards zijn.) We kunnen mogelijk niet aan uw verzoek voldoen als we uw identiteit niet kunnen verifiëren. Alle persoonsgegevens die u aan ons bekendmaakt voor de bevestiging van uw identiteit, kunnen voor verificatiedoeleinden worden gedeeld met onze externe dienstverleners en/of derden (zoals uw telefoonmaatschappij) of overheidsinstanties.

 • Geef aan hoe u ons antwoord wilt ontvangen: Afhankelijk van uw verzoek antwoorden we u per e-mail of via een link voor toegang tot bepaalde gegevens. Als u onze reactie liever op een andere manier wilt ontvangen, kunt u ons laten weten aan welke bezorgmethode u de voorkeur geeft. U kunt bijvoorbeeld een e-mailadres of uw account opgeven (als u er een bij ons hebt).

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Naarmate onze organisatie geleidelijk verandert, verandert deze Privacyverklaring naar verwachting ook. We behouden ons het recht voor om de Privacyverklaring te allen tijde, om welke reden dan ook en zonder kennisgeving aan u te wijzigen. De bijgewerkte Privacyverklaring wordt via onze Diensten gepubliceerd. We kunnen u periodiek per e-mail herinneren aan onze kennisgevingen en voorwaarden, maar u dient onze Diensten regelmatig te raadplegen voor de Privacyverklaring die op dat moment van kracht is, en voor eventuele wijzigingen die hierin zijn aangebracht.

Conflicten

Afhankelijk van de specifieke, door u gebruikte Dienst of de specifieke interacties tussen u en ons kunnen we verschillende of aanvullende privacyverklaringen verstrekken waarin is beschreven en bepaald hoe we uw persoonsgegevens gebruiken. In dat geval zijn die verschillende of aanvullende privacyverklaringen van toepassing op de specifieke, door u gebruikte Dienst of de specifieke interacties tussen u en ons.

Als de Engelse versie van onze Privacyverklaring in strijd is met een vertaalde versie, is de Engelse versie van toepassing.


Aanvullende privacyverklaring van Thomson Reuters voor consumenten in Californië uit hoofde van de CCPA

Inleiding

Als wereldwijde onderneming is ons bedrijf bepaalde natuurlijke personen in de staat Californië (elk een 'klant') van dienst. In deze Aanvullende privacyverklaring voor consumenten in Californië uit hoofde van de CCPA ('Verklaring voor Californië') is beschreven welke rechten consumenten in Californië mogelijk hebben uit hoofde van de California Consumer Privacy Act van 2018 ('CCPA').

We gebruiken de term 'persoonsgegevens' in deze aanvullende Verklaring voor Californië volgens de definitie in de CCPA. In de CCPA betekent 'persoonsgegevens' doorgaans gegevens waarmee een bepaalde klant of een bepaald huishouden wordt geïdentificeerd of omschreven of die direct of indirect verband houden met, kunnen worden gerelateerd aan of redelijkerwijs kunnen worden gelinkt aan een bepaalde klant of een bepaald huishouden. Persoonsgegevens omvatten echter geen openbaar beschikbare, geanonimiseerde of geaggregeerde consumentengegevens (die allemaal zijn gedefinieerd in de CCPA). Met name is de definitie van 'persoonsgegevens' ook niet van toepassing op het verzamelen van persoonsgegevens van sollicitanten, medewerkers (ongeacht of u onze medewerker bent of een medewerker van de entiteit die de toegang tot onze Diensten voor u regelt), bedrijfseigenaren, directeuren, managers, medisch personeel of contractanten.

Categorieën van door ons verzamelde persoonsgegevens, de bronnen van deze gegevens, doeleinden van de verzameling door ons, met wie we de persoonsgegevens delen en of we deze verkopen

Wanneer we optreden als 'bedrijf' onder de CCPA (hetgeen betekent dat we bepalen hoe en waarom we uw persoonsgegevens verwerken), is het mogelijk dat we aanvullende informatie moeten verstrekken over de categorieën van de door ons verzamelde persoonsgegevens, de bronnen waaruit we deze gegevens verkrijgen, de redenen waarom we deze gegevens verzamelen, met wie we deze gegevens delen en of we deze persoonsgegevens verkopen. Dit is allemaal afhankelijk van de specifieke Dienst. Daarom verstrekken we aanvullende informatie over de specifieke Dienst op onze webpagina tr.com/privacy-information .

Uw privacyrechten

Als u ingezetene van Californië bent en geen sollicitant, medewerker/contractant of medewerker/contractant van een ander bedrijf dat met ons samenwerkt in uw functie, hebt u het recht om te vragen welke gegevens we verzamelen, gebruiken en bekendmaken. U hebt ook het recht om uw gegevens door ons te laten verwijderen.

Als u een verzoek wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via onze portal voor rechten van gegevenssubjecten of 1-866-633-7656. Verstrek ons voldoende gegevens om uw identiteit te verifiëren. We gebruiken de door u verstrekte gegevens om uw verzoek te verifiëren. Als we uw identiteit in eerste instantie niet kunnen verifiëren, kunnen we om aanvullende informatie vragen teneinde het verificatieproces te voltooien, zoals een kopie van uw rijbewijs, een recente factuur van een nutsbedrijf of een recent creditcardoverzicht. U kunt een tussenpersoon aanwijzen die namens u een verzoek indient: (1) door uw tussenpersoon ons een door u ondertekende brief te laten sturen waarin u verklaart dat de tussenpersoon namens u optreedt en waaruit blijkt dat u bent geregistreerd bij de staatssecretaris van Californië; of (2) ons een gewaarmerkte volmacht te sturen die door u en de tussenpersoon is ondertekend en waarin u verklaart dat de tussenpersoon namens u mag optreden. We kunnen u nog altijd vragen om uw identiteit te bevestigen voordat we een verzoek van uw tussenpersoon verwerken.

Ingezetenen van Californië hebben ook bepaalde rechten inzake de verkoop van persoonsgegevens. Ingezetenen van Californië hebben het recht om aan te geven dat hun persoonsgegevens niet mogen worden verkocht, door op de onderstaande link Mijn persoonsgegevens niet verkopen of op de bovenstaande knop te klikken.

We zullen u niet discrimineren omdat u een van uw privacyrechten uit hoofde van de CCPA hebt uitgeoefend.

CCPA Consumer Request Metrics for 2021


Aanvullende privacyverklaring van Thomson Reuters voor beleid voor cookies en op interesse gebaseerde advertenties

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd volgens welke beginselen we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en opslaan. Dit beleid voor cookies en op interesse gebaseerde advertenties vormt een aanvulling op de bovenstaande Privacyverklaring en legt specifiek uit hoe wij, onze partners en gebruikers van onze Diensten cookies en andere trackingtechnologieën inzetten, met inbegrip van op interesse gebaseerde advertenties, evenals de opties waarmee u deze kunt beheren.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevensfragmenten die in tekstbestanden zijn opgeslagen en op uw computer of een ander apparaat worden geplaatst wanneer websites in een browser worden geladen. Ze worden veel gebruikt om u en uw voorkeuren te 'onthouden' voor één bezoek (via een 'sessiecookie') of voor meerdere herhaalbezoeken (met een 'permanente cookie'). Ze zorgen voor een consistente, efficiënte ervaring voor bezoekers en voeren essentiële functies uit zodat gebruikers zich bijvoorbeeld kunnen registreren en ingelogd kunnen blijven. Cookies kunnen worden geplaatst door de website die u bezoekt (bekend als 'eigen cookies') of door derden, zoals degenen die inhoud weergeven of advertentie- of analysediensten aanbieden op de website ('cookies van derden').

Zowel websites als HTML-e-mails kunnen ook andere trackingtechnologieën bevatten, zoals 'webbeacons' of 'pixels'. Dit zijn meestal kleine, transparante afbeeldingen die ons statistieken verschaffen voor soortgelijke doeleinden als cookies. Ze worden vaak gebruikt in combinatie met cookies, hoewel ze niet op dezelfde manier op uw computer worden opgeslagen als cookies. Als gevolg hiervan kunnen webbeacons nog steeds worden geladen als u cookies uitschakelt, maar hun functionaliteit is beperkt.

Flashcookies, ook bekend als lokale gedeelde objecten , zijn ontworpen voor browserinhoud die wordt ondersteund door Adobe® Flash. Ze worden meestal gebruikt om advertenties en video-inhoud op websites mogelijk te maken. Net als andere cookies slaan ze gegevens op uw apparaat op, waarvan sommige specifiek voor de Flash-inhoud zijn. Flashcookies kunnen alleen binnen Adobe Flash worden verwijderd en niet via uw browser. Raadpleeg de volgende Help-pagina voor informatie over het beheren van uw privacy-instellingen en het verwijderen van Flash-cookies: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html.

Hoe we cookies gebruiken

We gebruiken cookies voor verschillende doeleinden. Sommige cookies zijn noodzakelijk om technische redenen. Sommige bieden zowel bezoekers als geregistreerde gebruikers een gepersonaliseerde ervaring en andere maken de weergave van advertenties vanuit bepaalde externe netwerken mogelijk. Sommige van deze cookies kunnen worden geplaatst wanneer een pagina wordt geladen of wanneer een gebruiker een bepaalde actie via een van onze Diensten uitvoert. Veel van de door ons gebruikte cookies worden alleen geplaatst als u een geregistreerde gebruiker bent, terwijl andere worden geplaatst wanneer u een van onze Diensten bezoekt of gebruikt (ongeacht of u een account hebt). Meer informatie over uw keuzes voor het gebruik van cookies door ons vindt u hieronder in het gedeelte Cookies beheren.

Waar we cookies plaatsen

We plaatsen cookies op een aantal verschillende locaties in onze Diensten. Deze locaties kunnen zijn:

 • onze websites (met inbegrip van tr.com en reuters.com) en andere Diensten;

 • onze mobiele apps;

 • de e-mails die we versturen.

Soorten cookies

De onderstaande punten bevatten een overzicht van de soorten cookies die we gebruiken voor onze Diensten en waarom we ze gebruiken. We leggen ook uit waarvoor ze zijn bedoeld.

 • Strikt noodzakelijk. Deze cookies zijn essentieel voor onze Diensten om de basisfuncties uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn cookies waarmee geregistreerde gebruikers accountgerelateerde functies kunnen verifiëren en uitvoeren en waarmee de inhoud van virtuele 'winkelwagens' voor e-commercefunctionaliteit kan worden opgeslagen.

 • Analysen en prestaties. Prestatiecookies verzamelen gegevens over hoe gebruikers omgaan met onze Diensten, bijvoorbeeld welke pagina's het meest worden bezocht, alsmede andere analysegegevens. We gebruiken deze gegevens om de werking van onze Diensten te verbeteren en om te begrijpen hoe gebruikers omgaan met onze Diensten.

 • Functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om door gebruikers ingestelde voorkeuren op te slaan, zoals accountnaam, taal en locatie.

 • Beveiliging. We gebruiken deze cookies om mogelijke beveiligingsrisico's te identificeren en te voorkomen.

 • Advertenties. Deze cookies worden gebruikt om relevante advertenties weer te geven aan gebruikers van onze Diensten en om de effectiviteit van advertenties op onze Diensten te begrijpen en te rapporteren. Ze houden onder meer bij hoeveel unieke bezoekers er zijn geweest, hoe vaak bepaalde advertenties zijn weergegeven en hoe vaak er op de advertenties is geklikt. Ze worden ook gebruikt om gebruikersprofielen op te bouwen, waaronder het tonen van advertenties op basis van producten of diensten die u hebt bekeken, of handelingen die u hebt verricht op onze (en andere) websites en diensten. Deze cookies worden door ons en vertrouwde externe netwerken geplaatst en zijn over het algemeen permanent.

 • Externe/ingesloten inhoud. Door ons gehoste diensten maken gebruik van verschillende applicaties en diensten van derden om gebruikers van de Diensten een betere ervaring te bieden. Voorbeelden hiervan zijn platforms voor sociale media, zoals Facebook en Twitter (via het gebruik van knoppen voor delen). Daardoor kunnen cookies door deze derden worden geplaatst en door hen worden gebruikt om uw onlineactiviteiten te volgen. We hebben geen directe zeggenschap over de gegevens die met deze cookies worden verzameld.

Cookies beheren

Misschien wilt u het gebruik van cookies beperken of volledig voorkomen dat ze worden geplaatst. Met de meeste moderne browsers kunt u uw cookie-instellingen wijzigen. U kunt deze instellingen meestal vinden in het menu Opties of Voorkeuren van uw browser. Als u meer wilt weten over deze instellingen, zijn de volgende links voor veelgebruikte browsers mogelijk nuttig. U kunt ook de Help-optie in uw browser gebruiken voor meer informatie:

Als u cookies uitschakelt, bestaat de kans dat sommige functies van onze Diensten niet goed werken.

Meer informatie over uw keuzes met betrekking tot het gebruik van uw browseactiviteit voor op interesses gebaseerde advertenties vindt u op de volgende websites:

Op een mobiel apparaat kunt u ook uw instellingen aanpassen om het volgen van advertenties te beperken.  

U kunt zich afmelden voor Google Analytics door de Google-browsermodule voor afmelding te installeren.

DNT-signalen (Do Not Track)

Over het algemeen reageren we momenteel niet op of ondernemen we geen actie tegen DNT-signalen (Do Not Track) of andere mechanismen waarmee consumenten een keuze kunnen maken met betrekking tot de verzameling van persoonsgegevens over hun historische onlineactiviteiten en hun activiteiten op externe websites of onlinediensten. In sommige gevallen worden DNT-signalen echter gerespecteerd door externe dienstverleners die in onze Diensten zijn geïntegreerd.

Toestemming voor advertentiecookies op onze websites

Mogelijk ziet u een 'cookiebanner' op onze websites. Als u een van onze diensten vanuit de EU/EER bezoekt, plaatsen we pas cookies voor gerichte advertenties en staan we pas toe dat advertentiepartners deze cookies plaatsen nadat u op Accepteren hebt geklikt. Wanneer u op deze manier instemt, kunnen wij en onze advertentiepartners advertentiecookies plaatsen op de website of een andere Dienst die u bezoekt en op andere websites, dashboards en diensten van ons. We tonen u regelmatig de banner voor het geval u van gedachten verandert.

Beleid voor op interesse gebaseerde advertenties

Uitschrijving voor e-mailmarketing

U kunt aangeven dat u geen marketing- of advertentieberichten meer van ons wilt ontvangen door onderaan elk marketing- of advertentiebericht van ons op de link 'uitschrijven' te klikken. U kunt ook een uitschrijvingsverzoek met uw communicatievoorkeuren sturen naar privacy.issues@thomsonreuters.com.

Zelfs als u zich uitschrijft voor marketing- of advertentieberichten, kunnen we u nog altijd transactieberichten sturen met betrekking tot de prestaties van onze Diensten of uw account bij ons, met inbegrip van administratieve e-mails, e-mails over onderhoud, operationele e-mails (bijvoorbeeld in verband met een verzoek om uw wachtwoord opnieuw in te stellen) en antwoorden op elk door u ingediend contactverzoek.

We kunnen u ook weer marketing- of advertentieberichten sturen als u zich naderhand weer aanmeldt.

Kennisgeving voor op interesse gebaseerde advertenties

Wat zijn op interesse gebaseerde advertenties?

Met op interesse gebaseerde advertenties, die ook wel 'gerichte advertenties', 'onlinegedragsadvertenties' en 'gepersonaliseerde advertenties' worden genoemd, kunnen we gepersonaliseerde en/of gerichte advertenties tonen die zijn afgestemd op persoonlijke interesses, alsmede advertentiegerelateerde diensten leveren, zoals advertentieweergave, rapportage, attributie, analyse en marktonderzoek. We tonen op interesse gebaseerde advertenties met behulp van gegevens die u aan ons beschikbaar stelt tijdens uw gebruik van onze Diensten en andere websites, inhoudsitems, producten of diensten die kunnen worden aangevuld door derden, zoals hieronder is besproken. We tonen op interesse gebaseerde advertenties op websites die eigendom zijn en worden beheerd door Thomson Reuters, op niet-verwante websites en via onze Diensten.

Net als andere onlineadvertentienetwerken gebruiken we cookies, webbeacons en andere technologieën om te bepalen welke advertenties u te zien krijgt, op welke advertenties u klikt en welke andere acties u op onze websites, op andere websites en soms offline uitvoert (gezamenlijk 'Advertentiestatistieken'). Hiermee kunnen we u nuttigere en relevantere advertenties tonen.

We staan toe dat externe bedrijven bepaalde gegevens verzamelen wanneer u onze websites bezoekt of onze Diensten gebruikt. Externe adverteerders en andere derden (met inbegrip van advertentienetwerken, bedrijven die advertenties leveren of tonen, en andere dienstverleners die mogelijk door hen worden ingeschakeld) kunnen ook gegevens over uw advertentiestatistieken verzamelen. Daarbij kunnen ze deze gegevens gebruiken om te veronderstellen dat gebruikers die interageren met of klikken op een gepersonaliseerde advertentie, behoren tot de groep waarop de advertentie of de inhoud is gericht. Ook kunnen sommige derden ons informatie over u verstrekken (zoals de websites waarop advertenties aan u zijn getoond, uw advertentiestatistieken en/of demografische gegevens) uit offline- en onlinebronnen waarmee we u relevantere en nuttigere advertenties kunnen tonen.

Adverteerders of advertentiebureaus die namens hen werken, gebruiken soms technologie om de advertenties op onze websites of Diensten rechtstreeks in uw browser weer te geven. Ze ontvangen automatisch uw IP-adres en/of gegevens van cookies wanneer dit gebeurt. Ze kunnen ook cookies van derden gebruiken om de effectiviteit van hun advertenties te meten en advertentie-inhoud te personaliseren. We hebben geen toegang tot of controle over cookies van derden of andere functies die adverteerders en externe websites mogelijk gebruiken. De privacypraktijken van deze adverteerders en externe websites vallen niet onder deze Privacyverklaring. Als u meer wilt weten over hun privacypraktijken, kunt u rechtstreeks contact met hen opnemen voor meer informatie.

Hoe kan ik me uitschrijven voor op interesse gebaseerde advertenties?

U kunt ervoor kiezen om geen op interesse gebaseerde advertenties te ontvangen. Zelfs als u zich uitschrijft voor op interesse gebaseerde advertenties, kunt u nog steeds advertenties en marketingberichten ontvangen, maar deze worden niet specifiek op u afgestemd.

Voor sommige van onze dienstverleners die deelnemen aan de Digital Advertising Alliance (DAA), kunt u zich uitschrijven voor hun op interesse gebaseerde advertenties via http://optout.aboutads.info.  U kunt zich ook uitschrijven voor op interesse gebaseerde advertenties van veel websites via de uitschrijvingstool van het Network Advertising Initiative (NAI) (https://optout.networkadvertising.org) en in de EU op http://www.youronlinechoices.com/.

Hoe kan ik me uitschrijven voor advertenties op mobiele apparaten?

Mobiele apparaten hebben een advertentie-ID waarmee bedrijven gerichte advertenties kunnen tonen op een specifiek mobiel apparaat. Afhankelijk van uw specifieke apparaat kunt u mogelijk advertenties beperken of de advertentie-ID opnieuw instellen in de privacyinstellingen van uw mobiele apparaat. De AppChoices-app is een andere tool waarmee u advertenties op uw mobiele apparaat kunt beheren: http://youradchoices.com/appchoices. U kunt er ook voor kiezen om locatietracking op uw mobiele apparaat uit te schakelen, afhankelijk van uw specifieke apparaat.

Sommige van de opties in de bovenstaande paragrafen zijn browser- of apparaatspecifiek, dus u dient zich mogelijk opnieuw uit te schrijven als u cookies verwijdert, een ander apparaat gebruikt of van browser verandert.

Contact

Als u vragen hebt over ons gebruik van cookies of over op interesse gebaseerde advertenties, kunt u de meest recente contactgegevens vinden in onze Privacyverklaring.


Aanvullende privacyverklaring van Thomson Reuters voor inhoud verspreid met diensten van Thomson Reuters

1. Inleiding

Als wereldwijde dienstverlener voor bedrijfsgegevens distribueert onze onderneming informatie-inhoud via onze Diensten. Deze Privacyverklaring voor inhoud die wordt gedistribueerd via de Diensten van Thomson Reuters Services ('Privacyverklaring voor informatie-inhoud') vormt een aanvulling op de bovenstaande Privacyverklaring en legt verder uit hoe we deze informatie-inhoud distribueren en beheren.

2. Waarom publiceert Thomson Reuters informatie-inhoud?

Thomson Reuters publiceert verschillende soorten inhoud, zoals statuten, wetten, voorschriften, regels, rechtszaken, meningen, analysen van experts, artikelen, formulieren, openbare databases, verhandelingen, woordenboeken en vele andere soorten gegevens die volgens ons professionele en jurisprudentiële waarde voor onze klanten of het grote publiek hebben.

3. Hoe komt Thomson Reuters aan informatie-inhoud?

Thomson Reuters komt op verschillende manieren aan informatie-inhoud. Soms kopen we de inhoud van anderen of verkrijgen we deze in licentie. Soms ontvangen we de inhoud op basis van een contract voor de curatie en de verspreiding van de inhoud. Soms geven we zelf opdracht tot de inhoud en soms verzamelen we de inhoud uit een aantal openbare bronnen, zoals openbare registers, journalistieke bronnen en informatie in het publieke domein. Alle persoonsgegevens in informatie-inhoud die vervolgens door Thomson Reuters wordt verspreid, zijn afkomstig uit de oorspronkelijke tekst van de informatie-inhoud.

4. Hoe beheert Thomson Reuters informatie-inhoud?

Naast het distribueren van de informatie-inhoud cureert Thomson Reuters de inhoud. Met andere woorden, Thomson Reuters bereidt samenvattingen, metagegevens of andere gerelateerde gegevens over de oorspronkelijke inhoud voor en verstrekt deze. Gemelde zaken in onze juridische producten kunnen bijvoorbeeld een korte inleiding, een hoofdcitaat en andere metadata bevatten, evenals de volledige tekst van de rechtszaak. In veel gevallen bereidt Thomson Reuters de curatie van de inhoud voor. Alle persoonsgegevens in de curatie zijn afgeleid van persoonsgegevens in de originele informatie-inhoud die door de bron van die inhoud is verstrekt.

5. Bewerkt of wijzigt Thomson Reuters de oorspronkelijke informatie-inhoud wezenlijk?

Thomson Reuters bewerkt of wijzigt in de meeste gevallen de inhoud van de oorspronkelijke informatie-inhoud niet, behalve om administratieve/typografische fouten te corrigeren en de lay-out te wijzigen in overeenstemming met redactionele huisstijlen en enkel zoals is aangegeven door de bron van de originele informatie-inhoud.

6. Wat als ik mijn persoonsgegevens in de informatie-inhoud wil wijzigen of verwijderen of gewoon de informatie-inhoud wil verwijderen?

In veel gevallen zijn we niet de bron van de informatie-inhoud en is Thomson Reuters niet verplicht om de inhoud van de oorspronkelijke inhoud, met inbegrip van persoonsgegevens, te wijzigen of te verwijderen, tenzij we een geverifieerd verzoek van de bron van de informatie-inhoud ontvangen, zoals een gerechtelijk bevel van de rechtbank waarbij de zaak in eerste instantie aanhangig is gemaakt.

Als u vragen of opmerkingen hebt over de inhoud van enige informatie-inhoud of uw persoonsgegevens zoals deze zijn opgenomen in die informatie-inhoud, kunt u contact opnemen met de bron van de informatie-inhoud en rechtstreeks met deze bron samenwerken voor een antwoord.